• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

W sprawach spadkowych po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r., a  mieszkających przed śmiercią w państwach Unii Europejskiej, stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

W związku z większą migracją obywateli Unii Europejskiej, ustawodawca unijny przyjął regulacje ułatwiające im załatwienie spraw w zakresie praw spadkowych. Rozporządzenie spadkowe obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oprócz Danii, Zjednoczonego Królestwa i Irlandii.

Zasadą jest, że jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku posiadają sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. W przypadku gdy spadkodawca nie miał miejsca zwykłego pobytu w chwili jego śmierci w żadnym państwie członkowskim, jurysdykcję do orzekania w sprawach spadkowych ma sąd państwa członkowskiego, w którym znajdują się składniki majątku spadkowego, jeżeli: zmarły miał w chwili śmierci obywatelstwo tego państwa członkowskiego albo zmarły miał wcześniej miejsce zwykłego pobytu w tym państwie członkowskim, pod warunkiem że do chwili wniesienia sprawy do sądu upłynęło nie więcej niż pięć lat od chwili zmiany tego miejsca zwykłego pobytu. W przypadku gdy żaden sąd w państwie członkowskim nie ma jurysdykcji na podstawie powyższych zasad, sądy państwa członkowskiego, w którym znajdują się składniki majątku spadkowego, pomimo tego mają jurysdykcję do orzekania w sprawach spadkowych ale tylko w sprawach dotyczących tych składników majątku.

(art. 4 i 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, s. 107, ze zm.)).