• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Klienci indywidualni

Zakres usług obejmuje udzielanie indywidualnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych a także reprezentację przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej.
1) Sprawy z zakresu prawa cywilnego:
- służebność przesyłu
- służebność drogi koniecznej
- przywrócenie naruszonego posiadania
- o eksmisję
- o zapłatę
- stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
- stwierdzenie bezskuteczności wydziedziczenia
- o zachowek
- uzgodnienie treści księgi wieczystej rzeczywistym stanem prawnym
- sprawy o odzyskanie nieruchomości utraconych w ramach reformy rolnej, na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 (Dz.U. z 1945r. Nr 3, poz. 13)

2) sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
- o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
- o rozwód
- o separację
- o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
- o unieważnienie małżeństwa
- o podział majątku wspólnego małżonków
- o alimenty z wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia
- o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
- o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
- o wydanie dziecka
- o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
- przysposobienie

3) sprawy zakresu prawa pracy:
- o przywrócenie do pracy
- ustalenie wypowiedzenia za bezskuteczne
- o odszkodowanie

4) sprawy z zakresu prawa administracyjnego przed organami administracji publicznej i wojewódzkimi sądami administracyjnymi

5) sprawy z zakresu prawa europejskiego (europejski nakaz zapłaty), szczególnie sprawy z zakresu europejskiego prawa konsumenckiego.

 

Klienci korporacyjni

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych polegająca na doraźnej pomocy prawnej, a także na stałej obsłudze spółek prawa handlowego, cywilnego, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych.
- sporządzanie umów
- reprezentacja w negocjacjach
- reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej we wszystkich sprawach dotyczących obsługiwanego podmiotu.