• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Do biura Rady Miasta Torunia wpłynął obywatelski projekt uchwały o nazwie Toruńska Karta Seniora. Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie na terenie Torunia specjalnego programu wsparcia dla seniorów - mieszkańców miasta, obejmującego system ulg, preferencji i uprawnień, skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia. Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz poprawa jakości ich życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr i usług w obszarze kultury, sportu i rekreacji.

Zgodnie z § 28 ust. 10 Statutu Miasta Torunia – uchwała Nr 146/99 Rady Miasta Torunia z 15 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 3228) inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 150 mieszkańców Miasta Torunia posiadających prawo wybierania na podstawie ustawy regulującej ordynację do rad gmin. Z tego uprawnienia skorzystali torunianie i złożyli projekt uchwały pod nazwą: "Toruńska Karta Seniora".

Program „Toruńska Karta Seniora” jest propozycją wychodzącą na przeciw tendencjom wynikającym z diagnozy problemów społecznych które wskazują, że w Toruniu w perspektywie 2020 roku liczba osób w wieku senioralnym będzie systematycznie wzrastała. Koniecznym jest wyrównanie dostępu do usług społecznych np. klubów, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych dla osób starszych. Obecnie nie ma w Toruniu jednego systemu ulg, który by w tak kompleksowy sposób zajmował się wsparciem aktywności seniorów.

Program „Toruńska Karta Seniora” ma poprawić jakość życia, wzmocnić aktywność społeczną osób powyżej 60 roku życia, mieszkających na terenie Torunia oraz kształtować pozytywne postawy społeczne wobec osób starszych. Stanie się to poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg umożliwiających większy dostęp do ofert świadczonych przez instytucje kultury, sportu i rekreacji oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Toruniu.

Program „Toruńska Karta Seniora” dla Gminy Miasto Toruń, zakłada włączenie jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, a w przyszłości także sektor organizacji pozarządowych oraz firmy prywatne (np. zakłady fryzjerskie, restauracje, kina, teatry), do działań służących poprawie jakości życia i aktywizacji seniorów.

Autorzy projektu uchwały liczą na to, że toruńscy radni poprą wniosek, a seniorzy będą mogli skorzystać z programu jeszcze w tym roku.