• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

W dniu 26 lutego 2016 r. adwokat Aleksandra Chołub uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne", która została zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez Studenckie Koło Prawa Sportowego WPiA UMK "Lex Sportiva" oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Toruniu.

„Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne" to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Sportowego, która odbyła się Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 26 lutego 2016 r. Organizatorami wydarzenia było Studenckie Koło Prawa Sportowego "Lex Sportiva" WPiA UMK oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Toruniu. Prelegentką Konferencji była także adw. Aleksandra Chołub, która wygłosiła wykład nt. Prawnych aspektów sponsoringu sportu akademickiego. Dyskutowano także o strategii rozwoju sportu w województwie kujawsko – pomorskim, organizacji sportu akademickiego w Polsce, rozwoju i możliwościach marketingowych klubów uczelnianych AZS, działań na rzecz studentów niepełnosprawnych oraz finasowania sportu studentów z niepełnosprawnościami uczelni niepublicznych. Prelegentami byli specjaliści z zakresu prawa sportowego tak praktycy jak i przedstawiciele nauki.

Adwokat Aleksandra ChołubAdwokat Aleksandra ChołubAdwokat Aleksandra Chołub