• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 28 stycznia 2013 roku

Odwołanie oświadczenia oskarżyciela prywatnego o odstąpieniu od oskarżenia (art. 496 § 2 k.p.k.).
Oskarżyciel prywatny może odwołać złożone przed rozpoczęciem przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej oświadczenie o odstąpieniu od oskarżenia – do chwili wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 20/12 (skład 3 sędziów).