• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Oddział w Toruniu Europejskiej Unii Kobiet Sekcja Polska obchodził w tym roku XV-lecie działalności. Październikowy jubileusz połączono z konferencją pt. „Kultura jest… kobietą” oraz wręczeniem wyróżnień. Za pracę na rzecz kobiet wyróżnienie otrzymała adw. Aleksandra Chołub.

Celem działania Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska jest m.in. ochrona godności i wolności ludzkiej, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz postępu społecznego i ekonomicznego Europy, promocja kobiet w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym, podejmowanie działań na rzecz stałego pogłębiania procesów integracji europejskiej, wspieranie europejskich inicjatyw społecznych, rozwijanie współpracy partnerskiej w Europie na rzecz zrównoważonego rozwoju, merytoryczne wspieranie środowisk zajmujących się działalnością na rzecz kobiet.

Oddział w Toruniu realizuje te cele od 15 lat. Przewodniczącą Oddziału toruńskiego jest Aleksandra Łukomska – Smulska.

Obchody z okazji XV-lecia odbyły się w patio Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Połączone zostały z konferencją pt. „Kultura… jest kobietą” z udziałem panelistek: Małgorzaty Kidawy – Błońskiej, Moniki Wiśniewskiej, Ewy Plucińskiej, Magdaleny Pramfeld, Emilii Iwanciw, Joanny Cieślak - Ospalskiej, Agnieszki Celmer, Anny L. Ceglińskiej – Leśnodorskiej oraz Adama Szejnfelda jako moderatora dyskusji.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. W trakcie obchodów wręczono dyplomy osobom szczególnie zaangażowanym na rzecz realizacji celów Oddziału Toruńskiego Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska.

Adw. Aleksandra Chołub otrzymała wyróżnienie za pracę na rzecz kobiet.