• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Adwokat Aleksandra ChołubAdwokat Aleksandra Chołub jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monnet’a Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. Posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką z siedzibą w Toruniu.
Prywatnie pasjonatka tenisa stołowego. Występowała w II Lidze Kobiecej  Klubu Sportowego Gotyk Toruń.

 
 
  • 2010 r. - prelegentka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Polska w Parlamencie Europejskim – doświadczenia i nowe wyzwania” zorganizowanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  • wrzesień 2013 r. – uczestniczka Konferencji pt. „(Nie?) wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” zorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie oraz Komisję Praw Człowieka NRA.
  • październik 2013 r. – uczestniczka Konferencji pt. „Prawo do obrony jako fundament rzetelnego procesu karnego” zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wspólnie z Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i JUSTICIA European Rights Network.
  • luty 2016 r. - prelegentka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne", zorganizowanej przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva" Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • październik 2019 r. - udział w szkoleniu Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o. "Upadłość konsumencka w praktyce. Z uwzględnieniem nowelizacji 2019".
  • 2019/2020 - Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Podyplomowe Studia "Prawo Ochrony Konsumentów".