Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Prawo wekslowe

Weksel in blanco: świadome działanie nabywcy weksla na szkodę dłużnika

Toruń, dnia 6 września 2018 roku

Nabycie weksla przez indos w sytuacji posiadania wiedzy, że dłużnik odmówił zawarcia ugody i kwestionuje zasadność roszczenia stwierdzonego wekslem, należy zakwalifikować jako świadome działanie na szkodę dłużnika w rozumieniu art. 17 prawa wekslowego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt II CSK 657/13).

Czytaj więcej...

Weksel in blanco a porozumienie wekslowe

Toruń, dnia 4 czerwca 2018 roku

Artykuł 10 Prawa wekslowego nie wymaga szczególnej formy porozumienia wekslowego, może być ona osiągnięta także w sposób dorozumiany. W takim jednak wypadku z uwagi na specyfikę odpowiedzialności wekslowej musi to być przejaw woli, który, w świetle okoliczności towarzyszących, w sposób dostatecznie zrozumiały i niewątpliwy wyraża wolę wywołania skutków prawnych objętych treścią tej czynności prawnej (art. 60 k.c.).

Czytaj więcej...

Kancelaria:
ul. Szosa Chełmińska 26 lok. 409
87-100 Toruń
tel. 504 442 165

Adwokatura Polska